EstiCRM

Komorniki,
590 000 PLN
Działka na sprzedaż, 14 100 m2
42 PLN /m2
powierzchnia
14 100 m2

Dane nieruchomości:

Numer oferty: 143922
Powierzchnia: 14 100 m2
Cena za m2: 42 PLN
Cena: 590 000 PLN

Opis nieruchomości:

Polecamy na sprzedaż dużą działkę w miejscowości Komorniki, koło Środy Śląskiej
usytuowaną w sąsiedztwie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

PARAMETRY DZIAŁKI:
- powierzchnia: 1,41 ha
- wymiary: 265x109x89x160 m (w przybliżeniu)

LOKALIZACJA
- tylko 500 m od DK nr 94 linii Wrocław-Legnica (obwodnicy Środy Śląskiej)
MEDIA
Działka na płaskim terenie, wg map uzbrojenia może być podłączona do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej.
Działka w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Środy Śląskiej oznaczona jest symbolem 1AG (aktywności gospodarczej), co pozwala na zaplanowanie różnych kierunków rozwoju.
Należy zaznaczyć, że Gmina Środa Śląska jest gminą prężnie rozwijającą się pod względem gospodarczym, powstają tu nowe, duże inwestycje, istnieje zapotrzebowanie na pracowników na rynku pracy, którzy przybywając do gminy poszukują zakwaterowania itp.
Warto wziąć pod uwagę tę koniunkturę w planowaniu przyszłych inwestycji.
Dla obszarów Komornik obowiązuje MPZP z 28.01.2009 r. XXVII/234/09:
§ 21.
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1AG, 2AG, 3AG, 4AG, 5AG ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe :
? produkcja,
? produkcja drobna,
? obsługa produkcji,
? obsługa transportu,
? handel wielkopowierzchniowy B,
? stacje paliw,
? zdrowie i opieka społeczna,
? usługi podstawowe,
? zieleń;
2) uzupełniające:
? mieszkania towarzyszące,
? infrastruktura drogowa,
? bocznice kolejowe,
? linie kolejowe,
? wody powierzchniowe,
? telekomunikacja,
? urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6m, o ile na rysunku planu nie ustalono
inaczej;
2) obszar zabudowany nie może przekraczać 70% powierzchni działki budowlanej;
3) co najmniej 15% powierzchni działki budowlanej musi stanowić powierzchnia biologicznie
czynna, z wyłączeniem działek przeznaczonych na infrastrukturę drogową i urządzenia
infrastruktury technicznej;
4) maksymalna wysokość budynkow nie może przekraczać 20 m;
5) dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych wyłącznie z bezpośrednim dostępem do
drogi publicznej lub wewnętrznej;
6) dopuszcza się wydzielenie działki bez dostępu do drogi wyłącznie w przypadku, kiedy służy
to powiększeniu innej działki mającej dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej;
7) szerokość pasa drogowego wydzielanych drog wewnętrznych nie może być mniejsza niż
10m;
8) w przypadku wydzielania drog wewnętrznych o nieprzelotowym zakończeniu obowiązuje
zorganizowanie placow do zawracania.
§ 29.
1. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDL, 2KDL ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe: droga publiczna, klasy lokalnej;
2) uzupełniające:
a) urządzenia infrastruktury technicznej,
b) usługi uliczne.
2. Dla terenow, o ktorych mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące
zagospodarowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu,
2) dopuszcza się co najmniej jednostronny chodnik od strony planowanej zabudowy;
3) zieleń przyuliczna;

Skontaktuj się z agentem:
Progres Nieruchomości

Telefon: 660730909

mariusz@progresnieruchomosci.pl


Lokalizacja:

Podobne oferty

Działka siedliskowa na sprzedaż

miejscowość:   Milęcin

ulica:  

pokoje: 0

powierzchnia: 15000.00 m2

ilość pięter w budynku: 

rok budowy: 

549 000 PLN

Cena za m2: 37 PLN

Działka pod bud. 1-rodz. na sprzedaż

miejscowość:   Szynkielew

ulica:  

pokoje: 

powierzchnia: 13754.00 m2

ilość pięter w budynku: 

rok budowy: 

600 000 PLN

Cena za m2: 44 PLN