EstiCRM

Środa Śląska, ul. Fabryczna
999 000 PLN
Działka na sprzedaż, 17 564 m2
57 PLN /m2
powierzchnia
17 564 m2

Dane nieruchomości:

Numer oferty: 143925
Powierzchnia: 17 564 m2
Cena za m2: 57 PLN
Cena: 999 000 PLN

Opis nieruchomości:

Polecamy na sprzedaż dużą działkę w miejscowości Środa Śląska, usytuowaną w bardzo dobrym punkcie komunikacyjnym.

PARAMETRY DZIAŁKI:
- powierzchnia: 1,7564 ha
- wymiary: 205x42x201x177 m (w przybliżeniu)

LOKALIZACJA
- przy drodze wojewódzkiej 346 (ul. Oławska), prowadzącą w kierunku Kątów Wrocławskich,
- przy ulicy Fabrycznej (o dużym natężeniu ruchu)
- tylko 400 m od DK nr 94 linii Wrocław-Legnica (obwodnicy Środy Śląskiej), dzięki temu każda inwestycja zlokalizowana w tym miejscu jest doskonale widoczna, z bardzo dobrym dojazdem.
W otoczeniu parceli znajdują się prężnie funkcjonujące przedsiębiorstwa: Röben sp. z o.o., Messer Polska sp. z o.o., stacja paliw sieci MOYA.

MEDIA
Działka o nr. ewidencyjnym 17, na płaskim terenie, wg map uzbrojenia może być podłączona do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz Systemie Informacji Przestrzennej oznaczona symbolem: G-1AG
Zgodnie z Uchwałą nr XV/117/03 Rady Miasta i Gminy w Środzie Śląskiej:
Teren oznaczony symbolem G-AG
1. Ustala się strefę oznaczoną symbolem AG.
2. Dla terenów należących do strefy AG ustala się przeznaczenie podstawowe terenu - aktywność gospodarcza.
3. Dla terenów należących do strefy AG ustala się przeznaczenie równorzędne terenu - usługi
4. Dla terenów należących do strefy AG ustala się następujące przeznaczenia uzupełniające terenu:
1) parkingi i garaże,
2) ulice dojazdowe,
3) zieleń.
5. Na terenach należących do strefy AG obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania budynków:
1) Liczba kondygnacji budynków, z wyjątkiem ich części będących dominantami nie może przekraczać trzech kondygnacji naziemnych, licząc łącznie z użytkowym przyziemiem i poddaszem,
2) Liczba kondygnacji części budynków będących dominantami nie może przekraczać czterech kondygnacji, przy czym powierzchnia części budynku będącego dominantą liczona w zewnętrznym obrysie ścian nie może przekroczyć 25% powierzchni rzutu poziomego dachu budynku,
6. Na terenach należących do strefy AG obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
1) Obszar zabudowany nie może przekroczyć 40% powierzchni terenu,
2) Wskaźnik intensywności zabudowy terenu nie może przekroczyć 2.0,
3) Obszar zagospodarowany zielenią nie może być mniejszy niż 20% powierzchni terenu.
Jeśli chodzi o teren oznaczony symbolem G-1AG, w par. 92, ww. Uchwały czytamy, że ?wyznacza się tereny aktywności gospodarczej oznaczone na rysunku planu symbolami AG oraz 1AG, 2AG, wobec których obowiązują ustalenia strefowe dla strefy AG (?)
1. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się następujące kategorie przeznaczenia terenu i grupy kategorii przeznaczenia terenu:
1) usługi,
2) zieleń izolacyjna,
3) drogi dojazdowe,
4) garaże, miejsca parkingowe?.

Skontaktuj się z agentem:
Progres Nieruchomości

Telefon: 660730909

mariusz@progresnieruchomosci.pl


Lokalizacja: